Urheilijan edut ja velvoitteet

 

Urheilijan edut ja velvoitteet 

 

 Lauttakylän Luja, yleisurheilu

Yleisurheilujaosto on kokouksessaan 29.11.2017 päättänyt seuraavaa koskien urheilijan velvoitteita sekä etuja seurassa.

Perusperiaatteena on, että

 • urheilija suorittaa seuran kullekin ikäluokalle määritellyt maksuvelvoitteet ja saa maksua vastaa tiettyjä erikseen määriteltyjä etuja.

 • tuntee vastuunsa seuran edustajana; edustaa seuraa sekä yksilönä että joukkueen jäsenenä

 • urheilija toimii eettisesti ja huomioi mm. doping-säännöt ja on ajan tasalla kulloisistakin säädöksistä ja niiden muutoksista.

 • urheilija tai hänen huoltajansa osallistuu mahdollisuuksien mukaan talkootyöhön (sis. toimitsijatehtävät kilpailuissa) tai muuhun varainhankintaan tarvittaessa.

URHEILUKOULUIKÄISET (5-13 v.)

 • Urheilukoulumaksu omalle ikäluokalle jaoston vuosittain vahvistaman maksun mukaan

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

  Edut:

 • osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin

 • kilpailulisenssi + vakuutus

 • osallistuminen seuran omaan kilpailutoimintaan

 • osallistuminen muihin yleisurheilun järjestämiin harjoituksiin mikäli ko. harjoitukselle ei ole määrätty erillistä maksua

 • pm-tason kilpailujen sekä TJIG, YAG ja karnevaalien kilpailumaksut (palautus kuitteja vastaan)

 • leirimaksuista 50 %, enintään kuitenkin 200 e/v. Edellyttää, että koko vuosimaksu on hoidettu (palautus kuitteja vastaan). Leirimaksut starttileiri-ikäisistä alkaen.

VALMENNUSIKÄISET (14-17 v.)

 • Yleisurheilumaksu jaoston vuosittain vahvistaman määrän mukaan

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

  Edut:

 • osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin.

 • kilpailulisenssi + vakuutus

 • osallistuminen seuran omaan kilpailutoimintaan

 • osallistuminen muihin yleisurheilun järjestämiin harjoituksiin mikäli ko. harjoitukselle ei ole määrätty erillistä maksua

 • SM- ja pm-tason kilpailujen sekä TJIG, YAG ja karnevaalien kilpailumaksut (palautus kuitteja vastaan)

 • leiritysmaksuista 50 %, enintään 200 e/v. Edellyttää, että koko vuosimaksu on maksettu.

 • SM-kilpailuiden matka-, ruokailu- ja majoituskustannukset huomioiden kilpailumatkan pituuden ym.  välttämättömät kustannukset.
   - matkakorvaus 0,20 e/km, lisämatkustajaurheilijasta lisäksi 0,02 e/km
   - urheilijan + yhden huoltajan kisapaikan yksi ruokailu
   - majoitus, enintään 100 e/yö

 • koulutusten kustannukset, kun nuori toimii ohjaajana yleisurheilussa.

Ks. myös erikseen huomioitavat asiat sarjasta 15 v alkaen!

 

19-SARJA + YLEISET SARJAT

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

 • ei kausimaksua(!)

 • Urheilija toimii esikuvana seuran junioriurheilijoille ja omalla panoksellaan auttaa ja edistää seuran junioritoimintaa (mm. pyydettäessä vierailee kauden aikana junioriryhmissä)

  Edut:

 • kilpailulisenssi

 • SM- ja pm-tason kilpailujen sekä karnevaalien kilpailumaksut (kuitteja vastaan)

 SM-tason urheilijat lisäksi

 • fysioterapiakulut (kertakorvaus 50 % laskusta, maksimi 200 e/v)

 • leirityskulut (50 %, maksimi 200 e/v)

 • SM-kilpailuiden matka-, ruoka- ja majoituskulut huomioiden kilpailumatkan pituuden ja muut välttämättömät kustannukset
   - matkakorvaus 0,20 e/km, lisämatkustajaurheilijasta lisäksi 0,02 e/km
   - urheilijan + yhden huoltajan kisapaikan yksi ruokailu
   - majoitus, enintään 100 e/yö
   

 

VETERAANIT

 • Suomen Aikuisurheiluliitto laskuttaa seuraa veteraanisarjojen edustajista. Urheilija itse vastaa vain Lauttakylän Lujan jäsenmaksusta

 • korvataan SM-kilpailuiden osallistumismaksut (kuittia vastaan)

 

Erikseen huomioitavaa:

 • urheilija huolehtii itse riittävästä vakuutusturvasta

 • henkilökohtaisten valmennusohjelmien kustannuksista urheilija vastaa itse

 • seura ei korvaa välineitä ja varusteita

 • tarvittaessa urheilija voi itse hankkia henkilökohtaisia sponsoreita ja hänellä on mahdollisuus anoa/saada yleisurheilun stipendi saavutustensa perusteella.

 • junioriurheilijat, jotka osallistuvat yleisurheilun harjoitus- ja/tai kilpailutoimintaan vain osan vuodesta maksavat ikäluokkansa vuosimaksusta 1/2 tai 1/3 osallistumisajan mukaan (sovitaan erikseen). Osan maksaminen ei oikeuta leirimaksujen kustannusten palautukseen seuralta.

 

Kuitteja vastaan saatavat palautukset toimitetaan

rahastonhoitaja Jari Laineenojalle, Laineentie 66, 32700 Huittinen (jarilaineenoja@gmail.com).

Kuitista pitää ehdottomasti ilmetä, mikä kilpailu on kyseessä. Jos se ei ilmene, ilmoittautumismaksua ei urheilijalle makseta takaisin.