Urheilijan edut ja velvoitteet

 

Urheilijan edut ja velvoitteet 

 

 Lauttakylän Luja, yleisurheilu

Yleisurheilujaosto on kokouksessaan 29.11.2017 päättänyt seuraavaa koskien urheilijan velvoitteita sekä etuja seurassa.

Perusperiaatteena on, että

 • urheilija suorittaa seuran kullekin ikäluokalle määritellyt maksuvelvoitteet ja saa maksua vastaa tiettyjä erikseen määriteltyjä etuja.

 • tuntee vastuunsa seuran edustajana; edustaa seuraa sekä yksilönä että joukkueen jäsenenä

 • urheilija toimii eettisesti ja huomioi mm. doping-säännöt ja on ajan tasalla kulloisistakin säädöksistä ja niiden muutoksista.

 • urheilija tai hänen huoltajansa osallistuu mahdollisuuksien mukaan talkootyöhön (sis. toimitsijatehtävät kilpailuissa) tai muuhun varainhankintaan tarvittaessa.

URHEILUKOULUIKÄISET (5-13 v.)

 • Urheilukoulumaksu omalle ikäluokalle jaoston vuosittain vahvistaman maksun mukaan

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

  Edut:

 • osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin

 • kilpailulisenssi + vakuutus

 • osallistuminen seuran omaan kilpailutoimintaan

 • osallistuminen muihin yleisurheilun järjestämiin harjoituksiin mikäli ko. harjoitukselle ei ole määrätty erillistä maksua
   

VALMENNUSIKÄISET (14-17 v.)

 • Yleisurheilumaksu jaoston vuosittain vahvistaman määrän mukaan

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

  Edut:

 • osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin.

 • kilpailulisenssi + vakuutus

 • osallistuminen seuran omaan kilpailutoimintaan

 • osallistuminen muihin yleisurheilun järjestämiin harjoituksiin mikäli ko. harjoitukselle ei ole määrätty erillistä maksua
   

 

19-SARJA + YLEISET SARJAT

 • Lauttakylän Lujan jäsenmaksu

 • ei kausimaksua(!)

 • Urheilija toimii esikuvana seuran junioriurheilijoille ja omalla panoksellaan auttaa ja edistää seuran junioritoimintaa (mm. pyydettäessä vierailee kauden aikana junioriryhmissä)

  Edut:

 • kilpailulisenssi

 

VETERAANIT

 • Suomen Aikuisurheiluliitto laskuttaa seuraa veteraanisarjojen edustajista. Urheilija itse vastaa vain Lauttakylän Lujan jäsenmaksusta

 

Erikseen huomioitavaa:

 • urheilija huolehtii itse riittävästä vakuutusturvasta

 • henkilökohtaisten valmennusohjelmien kustannuksista urheilija vastaa itse

 • seura ei korvaa välineitä ja varusteita

 • tarvittaessa urheilija voi itse hankkia henkilökohtaisia sponsoreita ja hänellä on mahdollisuus anoa/saada yleisurheilun stipendi saavutustensa perusteella.

 • junioriurheilijat, jotka osallistuvat yleisurheilun harjoitus- ja/tai kilpailutoimintaan vain osan vuodesta maksavat ikäluokkansa vuosimaksusta 1/2 tai 1/3 osallistumisajan mukaan (sovitaan erikseen). Osan maksaminen ei oikeuta leirimaksujen kustannusten palautukseen seuralta.